Program DDCA de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri/2024

1. CADRUL GENERAL CARE IMPUNE PREVENREA ȘI REDUCEREA CANTITĂȚILOR DE AMBALAJE

• Și în 2024 se înregistrează ca și cadru general creșterea cantităților de deșeuri, care implică și creșterea consumului de materii prime şi energie.
• Pentru aceasta se impune o eficientizare continuă a gestionării deșeurilor la nivel micro si macro.
• Reducerea cantității de deșeuri generate poate fi gestionată prin acțiuni preventive privind producerea deșeurilor.

 

2. DDCA ROMANIA SRL CA PRODUCĂTOR DE AMBALAJE DIN LEMN GENEREAZĂ IMPLICIT DEȘEURI

SC DDCA România are in principal ca obiect de activitate producerea paleților şi a altor ambalaje din lemn .
Ca deşeuri rezultate avem:
– deşeuri municipale amestecate care sunt stocate în containere de plastic amplasate pe suprafaţă betonată;
– deşeuri de lemn care sunt stocate în cutii de lemn şi sunt folosite la centralele termice Feroli şi respectiv Sceat. Feroli e dedicată în special pentru încălzirea interioară. Rumeguşul rezultat din producție, este transportat prin instalaţia de exhaustare în siloz. De aici se alimentează automat centrala Sceat , care produce agentul termic necesar încălzirii uscătoarelor de cherestea. Excedentul de deșeu- tandara poate fi valorificata și prin vânzare către producătorii de panouri aglomerate din lemn.
– cenuşa rezultată de la centralele termice este colectată în butoaie metalice;
– deşeuri din metal apar ocazional la casarea utilajelor vechi;
– deşeuri plastic și hârtie rezultate de la legarea cu bandă a cherestelei repectiv ambalarea cuielor.

 

3. ELIMINAREA DEȘEURILOR:

Deşeurile municipale sunt preluate TEGA SA Sf Gheorghe Contract PJ 1134/11.02.2010.
Eventualele deşeuri de metal sunt preluate de SC REMAT SA Contr 5/ 14/ 2020.
Cenușa rezultată este colectatată de SC RIAN CONSULT SRL. Contract 964/ 31.05.2019.

Contractele sunt pe perioadă nedeterminată și se prelungesc automat.

 

4. ACȚIUNILE PROGRAMULUI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI REZULTATE

 • Pentru scăderea cantităţii de deşeuri de lemn, principala masură este continuarea creșterii de la target de 90 % in 2023 la 95 %  în 2024 din volum aprovizionat a cherestelei dimensionate , denumită elemente de paleți , din care se asamblează paleții. Aceasta influențează în mod direct și reducerea consumului de energie electrică a utilajelelor de debitat prin eliminarea operațiilor de spintecare , tivire și pendulare;
 • Eficientizarea selectării deşeurilor menajere se realizează prin colectare separată a deşeurilor de hârtie, plastic, sticlă şi metal. Se verifică dacă personalul instruit în acest sens respectă această selectare la containerele inscripţionate existente în incinta fabricii și a birourilor;
 • Reînnoirea contractelor cu firme specializate în valorificarea/eliminarea deșeurilor;
 • Creșterea valorificării până la 80 % a deșeurilor de lemn în generarea energiei termice . Practic numai o parte din coajă nu este eficientă termic;
 • Eficientizarea la maxim a programului de proiectare a paleților ,,Palletbiz Design,, pentru dimensionarea optimă ca rezistență, pentru cerințele clienților. Aceasta duce la reducerea ca dimensiuni și greutate, a paleților;
 • Scaderea stocului maxim de materie primă de la 20 zile , la 15 zile prin procedurile interne de aprovizionare. Astfel se evita ca proces continuu în cazul modificărilor tehnologice sau a specificațiilor tehnice, să rezulte cantități de deșeuri inutilizabile sau care generează consum mărit de materie primă și implicit volum mărit de deșeuri;
 • Eficientizarea folosirii materiei prime aprovizionate pe principiul ,,first in – first out,,. Se evită asfel deprecierea materiei lemnoase depozitate pe perioade prelungite;
 • Refolosirea și repararea în fabrică a lăzilor de depozitare a chitucilor pentru paleți;
 • Refolosirea pe fluxul tehnologic dar și pentru depozitare și livrare semifabricate lemn, a paleților pe care se aprovizionează picioarele din lemn presat și cuie;
 • Refolosirea șipcilor de stivuire pt uscare și a grinzilor folosite ca picioare pt stive de cherestea;
 • Optimizarea iluminatului prin folosire LED uri , care au durata mai mare de viață și consum mic;
 • Instruirea personalului în domeniul protecției mediului;
 • Creșterea volumului până la 85% pentru picioarele paleți din lemn presat care înlocuiesc pe cele din lemn masiv debitate în totalitate sau doar la lungime în fabrica DDCA;
 • Reducerea deșeurilor în zona administrativă prin printare hârtie fata verso;
 • Achiziționarea unui circular de pendulat Wood Mizer cu reducere consum de energie și material;
 • Achiziționarea de tehnologie preformantă pentru 2 din uscătoarele mai vechi;
 • Reducerea cantității de rebuturi și implicit de deșeuri ce pot fi generate . Se realizează prin sistem de verificare a calității pe flux de producție;
 • Folosirea documentelor pe suport electronic facturi, avize, certificate. Reducem asfel consum de hârtie la imprimare;
 • Utilizarea acumulatoarelor reîncărcabile în locul bateriilor de unică folosință la aparatura din dotare;
 • Mentenanța planificată și încurajarea reparațiilor pentru prelungirea duratei de viață a echipamentelor și reducerea casărilor timpurii,

 

prevenirea si reducerea deseurilor in 2024

 

 

Choose your location